Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZW CZĘSTOCHOWA

Aktualności | 2019-02-13 | Publikujący: Okręg PZW w Częstochowie

W dniu 5 lutego odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW Częstochowa w obecności Daniela Czerwonki Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Artura Wacheckiego Dyrektora Biura. Prowadzący obrady Eugeniusz Bugaj Prezes Zarządu Okręgu przywitał zebranych (wszyscy obecni) i poprosił o zatwierdzenie protokółu z poprzednich obrad, z którym wcześniej zapoznali się obecni. Następnie Dyrektor Biura przedstawił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania okręgu. Między innymi: pismo z Zarządu Głównego PZW w sprawie podpisu elektronicznego, przedstawił pismo, jakie wystosowano do kół w sprawie wymiany kart wędkarskich w związku rozbieżnościami i nieporozumieniami z tym związanymi (Prezydium podjęło uchwałę zobowiązującą zarządy kół do nie pobierania opłat od członków za wydane zaświadczenia o zdanym egzaminie, które są potrzebne do wymiany Karty Wędkarskiej), omówił założenia preliminarza budżetowego  okręgu na 2019 rok.  Po przestawieniu korespondencji członkowie Prezydium omówili zebrania Sprawozdawcze w kołach, które już się odbyły i zapoznali się z wnioskami i uchwałami zatwierdzonymi podczas walnych zgromadzeń. Poinformowano zebranych o wycofaniu się Okręgu PZW Katowice z proponowanego Porozumienia oraz o tym, że w 2019 roku Okręg PZW Opole nie zawarł Porozumienia z żadnym z okręgów. W związku z tym Prezydium potrzymało decyzję w sprawie przekazania pod opiekę kołom Okręgu PZW Częstochowa zbiorników Borki i Kucoby, które znajdują się w Obwodzie Rybackim rzeki Liswarty, którego Użytkownikiem Rybackim jest Okręg PZW Częstochowa. W sprawach różnych między innymi omówiono sprawy: budowy zbiornika w Szczekocinach, utrudnionego dostępu do zbiornika Ostrowy spowodowanego dzierżawami działek nad zbiornikiem przez tamtejszą wspólnotę, pisma dotyczącego uwag do pracy Małych Elektrowni Wodnych w trakcie tarła ryb, zagospodarowania domków i terenów obok nich na rybaczówce nad zbiornikiem Poraj, prac, które będą wykonywane na rzece Białce Lelowskiej, problemu nadmiernego poboru wody z Białki i Krztyni na stawy hodowlane. Kol. Tomasz Rakowski zapoznał zebranych z przebiegiem konferencji w Nieborowie. Kol. Andrzej Brędzel przedstawił zmiany w regulaminie przyznawania nagród na zawodach wędkarskich. Kol. Rafał Jędrysiak poinformował, że 14 stycznia odbyło się szkolenie instruktorów młodzieży w wyniku, którego instruktorami zostali członkowie kół: Warta Zawada, Kalety, Szczupak Siamoszyce, Poczesna, MPK, Poraj i Koniecpol. Prezydium w związku z zakupem nowego samochodu do transportu ryb podjęło uchwałę o sprzedaży samochodu Nissan Navara (ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone na portalu ogłoszeniowym). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał raport i omówił wyniki kontroli w kołach okręgu. Na koniec przedstawiono informacje o VII Pielgrzymce Wędkarzy na Jasną Górę, która odbędzie się dn.27 kwietnia. Na tym Prezes zakończył posiedzenie i podziękował przybyłym za przybycie.

Robert Amborski Rzecznik Prasowy Okręg PZW Częstochowa

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.