Okręg PZW w Częstochowie
http://www.czestochowa.pzw.pl

Aktualności

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW CZĘSTOCHOWA

Aktualności | 2019-11-12 | Publikujący: Okręg PZW w Częstochowie

 

W dniu 05.11.2019. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Częstochowa, które poprzedziło spotkanie Prezydium ZO. W obradach, które prowadził Prezes Zarządu Okręgu Eugeniusz Bugaj uczestniczyli: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Daniel Czerwonka i Dyrektor Biura Artur Wachecki. Głównym tematem posiedzenia było przyjęcie i zatwierdzenie Zezwolenia Uprawnionego do Rybactwa, jakie będzie obowiązywało w 2020 roku. W związku z tym że od 2020 roku obowiązuje nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w którym zawarte są tylko ogólne założenia zasad wędkowania Okręg musiał wprowadzić wszystkie zasady wędkowania do zezwolenia. Komisja Ochrony i Zagospodarowania postanowiła ujednolicić przepisy obowiązujące w całym Okręgu w zgodności z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, limitów, okresów ochronnych i metod wędkowania. ZO zatwierdził Uchwałą Zezwolenie wraz zasadami wędkowania jednocześnie dokonując reasumpcji Uchwały, która została podjęta na poprzednim posiedzeniu i dotyczyła zniesienia całkowitego zakazu zabierania lipieni w 2020 roku. Zatwierdzono również: wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku (opłata pełna wzrasta o 9 zł), schemat organizacyjny biura ZO PZW w Częstochowie, zakup 100 inkubatorów do wylęgu ikry i odwołanie z funkcji Wiceprezesa ZO i Przewodniczącego Komisji O i Z. Przekazano zgromadzonym informację o: prowadzonych rozmowach (są one w zaawansowanym stadium) z innymi Okręgami na temat porozumień, odłowach ryb z hodowli w Strzelcach Wielkich oraz o planowanych obchodach 70-lecia PZW i 45-lecia Okręgu, które odbędą się 19.09.2020 roku (miejsce i forma zostaną niebawem ustalone). Na koniec Prezes poinformował o spotkaniu okręgów strefy południowo – zachodniej, które odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Katowicach i na tym zakończył posiedzenie, podziękował przybyłym za przybycie i zaprosił na spotkanie ZO z Prezesami, kół które odbędzie się 8 grudnia.

 

Robert Amborski Rzecznik Prasowy Okręg PZW w Częstochowie