Okręg PZW w Częstochowie
http://www.czestochowa.pzw.pl

Aktualności

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW CZĘSTOCHOWA

Aktualności | 2018-05-14 | Publikujący: Okręg PZW w Częstochowie

W dniu 08.05.2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Częstochowa. W obradach, które prowadził Prezes Zarządu Okręgu Eugeniusz Bugaj uczestniczyło: 24 Członków ZO (jeden nieobecny), Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Daniel Czerwonka, Przewodniczący Sądu Okręgowego Jacek Smoląg oraz Dyrektor Biura Artur Wachecki. Zgromadzeni podczas spotkania zapoznali się z stanem osobowym Członków Okręgu, który na koniec kwietnia nie różnił się od tego z kwietnia 2017 roku. Przedstawiono kandydatów do odznaczeń związkowych, którzy zostali zaakceptowani jednomyślnie. W związku z przyznanymi środkami z Funduszu Ochrony Środowiska zostało omówione zwiększenie zarybienia wód otwartych Okręgu. Prezes przedstawił tok prac związanych z wyłączeniem z produkcji leśnej części terenu rybaczówki nad zbiornikiem w Poraju, na której staną dwa domki oraz poinformował o łowisku (GOSIR w Koszęcinie), które staje się ogólnodostępne dla Członków PZW. Szeroko zostały omówione i przegłosowane wnioski z zebrań sprawozdawczych w kołach. Z ważniejszych zmian, jakie będą obowiązywały w 2019 roku w całym Okręgu to: 15 cm – wymiar płoci, 30 cm – wymiar lina, całkowity zakaz zabierania lipieni, przedłużenie okresu ochronnego na wszystkich wodach dla pstrąga potokowego do 31 stycznia. Pozostałe wnioski dotyczyły poszczególnych kół i łowisk, można będzie się z nimi zapoznać w zakładce uchwały. Podjęto również uchwałę skracającą o jeden dzień (dotyczy dnia 31 maja – Boże Ciało) obowiązujące na wszystkich akwenach zakazy: połowu na spinning, żywą lub martwą rybkę oraz na ich części oraz wędkowania z środków pływających. Uchwała taka musiała być podjęta, ponieważ Ustawa o Rybactwie Śródlądowym mówi o skróceniu o jeden dzień okresów ochronnych a nie metod i zasad wędkowania wprowadzonych Uchwałami PZW. Ponad to zostały omówione sprawy dotyczące: Mistrzostw Okręgu w poszczególnych dyscyplinach, Ustawy RODO wchodzącej w życie 25 maja oraz Sędziów Wędkarskich. Po za tym Dyrektor biura poinformował o wykoszeniu grobli na zbiorniku Hadra. Na koniec Prezes podziękował za przybycie wszystkim uczestnikom posiedzenia.

Robert Amborski – Rzecznik Prasowy Okręg Częstochowa