Okręg PZW w Częstochowie
http://www.czestochowa.pzw.pl

Aktualności

OŚWIADCZENIE

Aktualności | 2017-08-07 | Publikujący: Okręg PZW w Częstochowie

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Częstochowie na posiedzeniu  w dniu 10.07 2017r zapoznało się z treścią pisma Pana Zbigniewa Sobierajskiego i zdecydowało :

- zlecić Okręgowej Komisji Rewizyjnej zbadanie wiarygodności zarzutu przedstawionego przez wiceprezesa Koła PZW Okoń

Ponadto oświadczamy iż z dokumentów jednoznacznie wynika że Pan Zbigniew Sobierajski myli się co do zarzutów zawartych w treści jego pisma oraz ich wydźwięku ponieważ: przywieziony przez producenta narybek został przekazany Kołom PZW Okręgu Częstochowa wraz z dokumentami potwierdzającymi jego pochodzenie, zdrowotności oraz ilość. Były to

1.Specyfikacja ilościowa określająca  ilość materiału zarybieniowego i sposób pakowania (ilość worków) (WZ)

2.Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) określający ilość i pochodzenie materiału zarybieniowego i środek transportu

3.Faktura zakupu.

Zarybienie prowadzone było przez przedstawicieli Kół i Klubu Spinner oraz pracowników Okręgu. Nie stwierdzono by ilość narybku w workach odbiegała od przedstawionej w dokumentacji przewozowej. W dniu 07 czerwca oprócz Okręgu PZW Częstochowa z gospodarstwa dostawcy materiał zarybieniowy odbierały dwa inne Okręgi PZW.

Poza uwagami przedstawiciela Kola PZW Okoń nie otrzymaliśmy żadnych informacji o nieprawidłowościach. Nie zgłaszały takich uwag jednostki upoważnione do kontroli: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Ochrony i zagospodarowania Wód, przedstawiciele Kół PZW odbierający materiał zarybieniowy.

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW Częstochowa.