Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Mapa porozumień na rok 2019 - Okręg PZW w Tarnobrzegu

 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników, na których wędkowanie jest dozwolone po wniesieniu składki uzupełniającej. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Ciechanowie - porozumienie na wody nizinne

  Ciechanów - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne Okręgu wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb oraz honoruje ustalony system ulg. Porozumienie nie obejmuje składek okresowych oraz składek uzupełniających do macierzystych składek okręgowych.
 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Połów ryb metodą trollingową wymaga dodatkowej składki w wysokości 200 zł. za cały rok i 28 zł. za jeden dzień.
 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone” po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 125 zł, a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 75 zł.
 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Lublin – udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.
 • Okręg PZW w Radomiu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Radom – strony porozumienia wzajemnie honorują członkowskie składki Okręgowe na wody nizinne PZW z wyłączeniem członkowskich składek uzupełniających. Strony porozumienia udostępniają na zasadzie wzajemności wody górskie. Porozumienie obejmuje system ulg, stosowanych w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Siedlce – udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Porozumienie obejmuje system ulg stosowanych w Okręgach.
 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką oraz honoruje system ulg w składkach.
 • Okręg PZW w Skierniewicach - porozumienie na wody nizinne

  Skierniewice - udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.
 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody nizinne

  Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł. I odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 85 zł. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych. Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł. W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.
 • Okręg PZW w Zamościu - porozumienie na wody nizinne

  Zamość – strony porozumienia ustalają, że składki wniesione przez wędkarzy w macierzystym Okręgu upoważniają odpowiednio do amatorskiego połowu ryb z brzegu i ze środków pływających na wodach ogólnodostępnych obydwu Okręgów wyszczególnionych w zezwoleniu Okręgu uprawnionego do rybactwa, na którego wodach amatorski połów ryb będzie się odbywał według zasad określonych w tym zezwoleniu. Porozumienie obejmuje system stosowanych w okręgach ulg. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych z porozumień Rogóźno, Bojary, Zagóra oraz wód górskich. Na zbiornik Nielisz obowiązuje składka roczna uzupełniająca w wysokości 75 zł.
 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Białystok – umawiające się Okręgi wzajemnie honorują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne PZW wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione. Strony porozumienia wzajemnie honorują rejestry połowu ryb stanowiące integralną część zezwolenia.
 • PZW Okręg w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Biała Podlaska – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich okręgowych dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione.

Zdjęcia z galerii