Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Mapa porozumień na rok 2019 - Okręg PZW w Jeleniej Górze

 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie dodatkowego, bezpłatnego zezwolenia na Okręg PZW Nadnoteckiego w Pile. Z porozumienia korzystają osoby, które posiadają wniesione składki członkowskie w macierzystym Okręgu. Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu Funduszu Porozumienia Strefy I w dniu 15.02.2019 r. uprawnienia w okręgach porozumienia są adekwatne do składki wykupionej w macierzystym Okręgu - składka pełna uprawnia do łowienia na wszystkich wodach, wszystkimi metodami, składki niepełne dają możliwości analogiczne do zawartych we własnej składce członkowskiej okręgowej. Porozumienie na wszystkie wody ogólnodostępne (STREFA I)
 • Okręg PZW w Bielsku-Białej - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód 2019 r. wniesionych w macierzystych Okręgach oraz dodatkowo wniesienie składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 100,00 zł w Okręgach będącymi stroną Porozumienia.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 100, 00 zł

 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód 2019 r. wniesionych w macierzystych Okręgach oraz dodatkowo wniesienie składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 100,00 zł w Okręgach będącymi stroną Porozumienia.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 100, 00 zł

 • Okręg PZW w Elblągu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie dodatkowego, bezpłatnego zezwolenia na Okręg PZW w Elblągu. Z porozumienia korzystają osoby, które posiadają wniesione składki członkowskie w macierzystym Okręgu. Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu Funduszu Porozumienia Strefy I w dniu 15.02.2019 r. uprawnienia w okręgach porozumienia są adekwatne do składki wykupionej w macierzystym Okręgu - składka pełna uprawnia do łowienia na wszystkich wodach, wszystkimi metodami, składki niepełne dają możliwości analogiczne do zawartych we własnej składce członkowskiej okręgowej. Porozumienie na wszystkie wody ogólnodostępne (STREFA I)
 • Okręg PZW w Kaliszu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód 2019 r. wniesionych w macierzystych Okręgach oraz dodatkowo wniesienie składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości: dla członków Okręgu PZW w Kaliszu wędkujących na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze: 100,00 zł dla członków Okręgu PZW w Jeleniej Górze wędkujących na wodach Okręgu PZW w Kaliszu: 80,00 zł

  Dopłata na wody górskie i nizinne: Dla członków Okręgu PZW w Kaliszu wędkujących na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze: 100,00 zł. Dla członków Okręgu PZW w Jeleniej Górze wędkujących na wodach Okręgu PZW w Kaliszu: 80,00 zł

 • Okręg PZW w Katowicach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód 2019 r. wniesionych w macierzystych Okręgach oraz dodatkowo wniesienie składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 100,00 zł w Okręgach będącymi stroną Porozumienia. Do wędkowania na ogólnodostępnych wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami, zgodnie z zasadami podpisanego porozumienia, uprawnieni są członkowie Okręgów będący członkami stron porozumienia, jeżeli przed zawarciem porozumienia są na terenie Okręgu macierzystego członkami kół minimum 3 lata lub są na nim na stałe zameldowani.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 100, 00 zł

 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód 2019 r. wniesionych w macierzystych Okręgach oraz dodatkowo wniesienie składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości”

  Dopłata na wody górskie i nizinne: Dla członków Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim wędkujących na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze: 100,00 zł Dla członków Okręgu PZW w Jeleniej Górze wędkujących na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim: 69,00 zł

 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód 2019 r. wniesionych w macierzystych Okręgach oraz dodatkowo wniesienie składki na ochronę i zagospodarowanie wód:

  Dopłata na wody górskie i nizinne: • członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze wnoszą składkę w wysokości: 80,00 zł • członkowie Okręgu PZW w Sieradzu wnoszą składkę w wysokości: 100,00 zł

 • Okręg PZW w Słupsku - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie dodatkowego, bezpłatnego zezwolenia na Okręg PZW w Słupsku. Z porozumienia korzystają osoby, które posiadają wniesione składki członkowskie w macierzystym Okręgu. Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu Funduszu Porozumienia Strefy I w dniu 15.02.2019 r. uprawnienia w okręgach porozumienia są adekwatne do składki wykupionej w macierzystym Okręgu - składka pełna uprawnia do łowienia na wszystkich wodach, wszystkimi metodami, składki niepełne dają możliwości analogiczne do zawartych we własnej składce członkowskiej okręgowej. Porozumienie na wszystkie wody ogólnodostępne (STREFA I)
 • Okręg PZW w Szczecinie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Zgodnie z przyjętymi warunkami w ramach porozumienia, członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze mogą wędkować na wodach Okręgu PZW w Szczecinie po wykupieniu ulgowej składki (z brzegu) na wody nizinne lub wody krainy pstrąga i lipienia (składki obejmują spinning) w następującej wysokości:

  Dopłata na wody nizinne: 75,00 zł – składka niepełna ulgowa nizinna (na wody nizinne – na dwie wędki lub spinning – z brzegu);, wody górskie i nizinne: 93,00 zł – składka niepełna ulgowa górska (wody krainy pstrąga i lipienia – na dwie wędki lub spinning z brzegu, obejmuje także wody nizinne); 20,00 zł – składka pełna dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami – wody nizinne i wody krainy pstrąga i lipienia (na dwie wędki lub spinning + łódź i trolling).

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na wszystkie wody ogólnodostępne. Obowiązuje posiadanie aktualnych składek członkowskich w macierzystym Okręgu. Obowiązuje limit zezwoleń: 20 sztuk. Zezwolenia do pobrania wyłącznie w biurze ZO.
 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Obowiązuje posiadanie dodatkowego, bezpłatnego zezwolenia na Okręg PZW w Zielonej Górze. Z porozumienia korzystają osoby, które posiadają wniesione składki członkowskie w macierzystym Okręgu. Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu Funduszu Porozumienia Strefy I w dniu 15.02.2019 r. uprawnienia w okręgach porozumienia są adekwatne do składki wykupionej w macierzystym Okręgu - składka pełna uprawnia do łowienia na wszystkich wodach, wszystkimi metodami, składki niepełne dają możliwości analogiczne do zawartych we własnej składce członkowskiej okręgowej. Porozumienie na wszystkie wody ogólnodostępne (STREFA I)

Zdjęcia z galerii