Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

WYKAZ WÓD


WODY UDOSTĘPNIONE DO WĘDKOWANIA

WODY NIZINNE:

C 01- rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z

wyłączeniem odcinków wód górskich.

C 02- zb. Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha gm. Kalety

C 03- zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec

C 04- kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec

C 05- zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika

C 10- rz. Warta (z wyłączeniem zbiornika Poraj) od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na

tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich

C 11- zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj (od mostu w m. Oczko do tamy czołowej zbiornika.)

C 20- rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem Liswarty i odcinków wód górskich.

C 21- zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki

C 22- zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska

C 23- zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia

C 24- zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów

C 25- zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów

C 27- zb. w Zakrzówku Szlacheckim - 8.0 ha,

C 28- zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha gm. Popów

C 30- rz. Liswarta – od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich

C 31- zb. Hadra (Górny i Dolny) - 15,0 ha gm. Herby

C 32- zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów

C 33- zb. Borki - 6,45 ha gm.Olesno

C 34- zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno

C 35- zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck

C 36- zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno

C 37- zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki

C 40- rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem

odcinków wód górskich

C 41- zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce

C 42- zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce

C 43- zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów

C 50- Glinianka Pacyfik - 8 ha Częstochowa

C 51- Glinianki Bałtyk - Adriatyk - 8 ha Częstochowa

C 52- Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy

C 53- Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki

C 54- Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno

C 55- Michalina – 4,0 ha, Częstochowa

C 56- Stawy Myszków (1-2) – 3,0 ha , Myszków

C 57- Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk

C 58- Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa

C 59- Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa

C 60- Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie

C 61- zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice

C 62- zb. Wodociągów Częstochowskich („ciepły” dawniej Huta Cz-wa) - 20 ha, Częstochowa

C 63- zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol

C 64- Stawy Sabinów

C 65- Staw Strzelce Wielkie C – 3,4 ha - „NO-KILL” (złów i wypuść)

C 66- Pietrzyków II 2.0 ha

C 67- Czarna Rzeczka – 0,7 ha Starokrzepice

C 68- Zalew kanału GOSIR – 2,5 ha Koszęcin

C 69- Nowe star. W Starokrzepicach nazwa i zasady na tablicy nad wodą

C 70- Leśny Zakątek – 2 ha Kalety


WODY GÓRSKIE - KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA

C100 1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła

2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew

C101 rz. Warta od źródeł do wlotu kanału oczyszczalni ścieków w Myszkowie przy ul. Wiśniowej

wraz z dopływami

C101 rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie

C101 rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy wraz z dopływami

C200 rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu kolejowego w m. Korwinów

(nie dotyczy odcinka Warty NO-KILL)

C200A rz. Warta - odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. Nadrzecznej (

przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek.

C200A rz. Kamieniczanka ( Kamieniczka ) na całej długości z dopływami

C201 rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu drogowego w m. Knieja wraz z

dopływami

C 26- zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów

C 202 rz. Trzepizurka - na całej długości

- zakaz zabierania ryb łososiowatych

C300 rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty wraz z dopływami

C400 1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las

2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. Przyłęk

C401 rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami

C402 rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Ile dni w roku wędkujesz na wodach Okręgu PZW Częstochowa ?
do 10 dni
od 11 do 20
od 21 do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
powyżej 50 dni
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin