Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

PRZYDZIAŁ WÓD OGÓLNODOSTĘPNYCH POD OPIEKĘ DLA KÓŁ PZW OKRĘGU CZĘSTOCHOWA

UCHWAŁA NR 28 z dnia 08-05-2018

PRZYDZIAŁ WÓD POD OPIEKĘ DLA KÓŁ PZW OKRĘGU CZĘSTOCHOWA RZEKI

LP. RZEKA KOŁO WIODĄCE KOŁA POMOCNICZE
1. Rz. Warta od źródeł do mostu w m. Nierada Szczupak Siamoszyce  
2. Rz. Warta od mostu w miejscowości Nierada do mostu w m. Oczko, z dopływami Myszków Miasto  
3. Rz. Boży Stok z dopływami Koziegłowy  
4. Rz. Warta od zapory czołowej zb. Poraj do ujścia kanału oczyszczalni ścieków Poraj  
5. Rz. Warta od kanału oczyszczalni ścieków do mostu w m. Borek, z dopływami Kamienica Polska Starcza
SalmoKlub
6. Rz. Warta od mostu w m. Borek do granicy
m. Częstochowa
Poczesna SalmoKlub
7. Rz. Warta od granicy m. Częstochowy do mostu w m. Mstów, wraz z Kucelinką Wodnik
8. Rz. Warta od mostu w m. Mstów do mostu w
m. Rzeki Wielkie
Wykromet  
9. Rz.  Warta od mostu w m. Rzeki Wielkie do granicy powiatów Radomsko - Pajęczno Nurt Warta - Zawada
Sazan Częstochowa
10. Rz. Warta od granicy powiatów Radomsko - Pajęczno do ujścia rzeki Liswarty Kolejarz Mykanów
11. Rz. Warta od ujścia rz. Liswarty do mostu kolejowego w Działoszynie wraz ze starorzeczem Lelity Pajęczno  
12. Rz. Stradomka od źródeł do granicy m. Częstochowa Blachownia  
13. Rz. Stradomka od granicy m. Częstochowa do ujścia do rzeki Warty, wraz z dopływami na terenie miasta Częstochowy Hutmar  Sabinów (rzeka Konopka)
14. Rz. Konopka od źródeł do granicy m. Częstochowa Konopiska
15. Rz. Pilica od źródeł na terenie pow. zawierciańskiego wraz z dopływami Rz. Krzytynia, Rz. Żebrówka Szczekociny Pstrąg Przyłubsko
16. Rz. Pilica od granic powiatu zawierciańskiego i częstochowskiego do ujścia rzeki Czarnej Włoszczowskiej Koniecpol Północ Częstochowa
17. Rz. Biała Lelowska na całej długości z dopływami Koniecpol Lelów
18. Rz. Liswarta na terenie powiatu lublinieckiego z dopływami Lubliniec Lisów
19. Rz. Liswarta od granicy pow. kłobuckiego do mostu kolejowego w Dankowicach Starokrzepice  
20. Rz. Liswarta od mostu kolejowego w Dankowicach do mostu w Dankowie Krzepice  
21. Rz. Liswarta od mostu w Dankowie do mostu w m. Zawady Kłobuck  
22. Rz. Liswarta od mostu w m. Zawady do ujścia do rz. Warty z dopływami Ostrowy Kłobuck
23. Rz. Kocinka na całej długości Mykanów  
24. Rz. Wiercica od tamy czołowej zbiornika Zielony do mostu kolejowego w m. Julianka Janów  
25. Rz. Wiercica od mostu kolejowego w m. Julianka do ujścia do rzeki Warty Starówka  Salmoklub
26. Rz. Wierciczka na całej długości Warta - Zawada  
27. Rz. Mała Panew od źródeł do m. Brusiek z dopływami Kalety  
28. Rz. Mała Panew od m. Brusiek do ujścia rzeki Lublinicy Mała Panew  
29. Rz. Lublinica na całej długości Lubliniec  
30. Rz. Leśnica Koszęcin  

ZBIORNIKI

LP. ZBIORNIK KOŁO WIODĄCE KOŁA POMOCNICZE
1. Amerykan , Guców Janów  
2. Bałtyk, Adriatyk Śródmiejska SM  
3. Pacyfik MPK, Stare Miasto  
4. Dąbrowa Koszęcin  
5. Droniowiczki Lubliniec Kolejarz
6. Kanał Grunwaldzki Lubliniec  
7. Dzibice wraz rz. Białką Pstrąg Przyłubsko Okoń Kroczyce
8. Gniazdów Karaś Gniazdów  
9. Hadra Koszęcin  
10. Zbiornik Wodociągów - "Ciepły" Hutmar
11. Jaworznik Myszków Mystal  
12. Krzepice Łezka Krzepice
13. Koniecpol Koniecpol  
14. Lelów Lelów  
15. Lisów Lisów  
16. Michalina Okoń-Wodociągi  
17. Matusowiec Pajęczno  
18. Myszków Stawy 1-2 Myszków Miasto  
19. Rudniki Szczupak Siamoszyce  
20. Sabinów Sabinów  
21. Siamoszyce Szczupak Siamoszyce Pstrąg Przyłubsko
22. Strzelce Wielkie Budowlani, Strzelce Wielkie Kolejarz
23. Szamotowa (Bida) Gnaszyn  
24. Widawa Woźniki Starcza
25. Zaciszańska Cz-wa Miasto
26. Zielona Górny i Dolny Kalety  
27. Jankowice (Zakrzówek Szlachecki) Sazan 52  
28. Julianka Starówka  Salmoklub
29. Blachownia Blachownia  Nurt
30. Pająk Konopiska  
31. Panki Panki  
32. Ostrowy Górny i Dolny Ostrowy KM Policji
33. Poraj Poraj Okoń-Wodociągi
34. Zakrzew Kłobuck  
35. Borki z potokiem Łomnickim Starokrzepice
36. Kucoby z potokiem Prąd Starokrzepice
37. Czarna Rzeczka, Starorzecze Ostoja Starokrzepice  
38. Pietrzyków 2 Pajęczno  
39. Zalew Kanału GOSIR Koszęcin  
38. Leśny Zakątek w Kaletach Kalety